Nāciju Grand Prix RĪGA 2017
un 3.Eiropas koru olimpiāde

Kontakti

Kontakti

info@singinriga.lv
Telefona nr.+371 67037250
Faktiskā adrese K. Valdemāra iela 5, kab.307, Rīga, LV-1010, Latvija
Juridiskā adrese: Kungu iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija


Diāna Čivle
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 & 3.Eiropas koru olimpiāde
Projekta vadītāja
Mob.t.  +371 26496644
Diana.Civle@riga.lv

Gundega Cekule
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 & 3.Eiropas koru olimpiāde
Projekta koordinatore 
Mob.t. +371 27897346  
Gundega.Cekule@riga.lv

Elīna Dambekalne
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 & 3.Eiropas koru olimpiāde
Projekta koordinatore 
Mob.t. +371 29392620
Elina.Dambekalne@riga.lv

Ilze Salna
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 & 3.Eiropas koru olimpiāde
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Mob.t.| Mob. ph. +371 29404124
ilze.salna@riga.lv

Andra Rutkēviča
Nāciju Grand Prix Rīga 2017 & 3.Eiropas koru olimpiāde
Sabiedrisko attiecību Projekta koordinatore 
Mob.t. +371 29427529
Andra.Rutkevica@riga.lv

REKVIZĪTI:
Nodibinājums „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” 
Vienotais Reģ. Nr. 40008148699
PVN reģ. 40008148699
Rātslaukums 1, Rīga, LV- 1050
Norēķinu konts: LV12UNLA0050016175094
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X